Svenskt Näringsliv: Politikerna måste lösa infrastrukturproblemen med oss

I en artikel i DN intervjuades Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om de investeringar som behöver göras i Sverige. I artikeln påtalade Jacke främst de investeringar som behöver göras för elförsörjning och infrastruktur.

Svenskt Näringsliv föreslår ett höjt skuldankare för den svenska offentliga skuldsättningen från 35 procent till 40 procent. För Sverige är den i dag på 30 procent, dvs även under dagens skuldankare. Detta skulle tillgängliggöra medel för att lösa den infrastrukturskuld som nu växer.

Samtidigt krävs även satsningar utanför statsbudgeten. Där föreslår Svenskt Näringsliv att finansieringen sker genom att privat kapital tillsammans med staten genomför projekt som skapar egna intäktsströmmar, så det finns goda incitament för både staten privata aktörer att bidra.  

Jacke pekar ut vikten av att politiken, myndigheter, utförare och organisationer tar ett rejält gemensamt grepp om de här frågorna och får saker att hända. ” Inte så här i största allmänhet, det kommer inte funka. Den stora poängen är att just komma igång.”

– På Måleriföretagen står vi helt bakom Svenskt Näringsliv i den här frågan. Den svenska ekonomin är stadig och som Jan-Olof Jacke säger i artikeln kommer inte Sveriges ekonomi tappa i förtroende om vi medvetet höjer vårt skuldankare när vi nu kan, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen.

Som en del av byggsektorn är infrastruktursatsningarna viktiga för Måleriföretagen, men det är inte bara i Infrastrukturen investeringar måste stimuleras.  

– Bostadsbyggandet har fått stå på vänt alldeles för länge nu. Om politikerna ger företagen rätt förutsättningar, då kommer investeringarna att komma. Därför vill jag ge en uppmaning till våra riksdagsledamöter. Fråga oss och våra företag vad som behöver göras. Vi ställer gärna upp.