Beslutat: Tillfälligt höjt tak för ROT-avdraget

Nu står det klart att taket för ROT-avdraget tillfälligt höjs från 50 000 till 75 000 kronor under andra halvan av 2024. Riksdagen röstade på onsdagen som väntat ja till regeringens förslag.

Det tillfälligt höjda taket syftar till att temporärt främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen i svensk ekonomi. 

Måleriföretagen är positiva till det tillfälligt höjda ROT-avdraget men vi tycker att regeringen ska göra den permanent samt att man återställer ROT-avdraget till 50 procent av kostnaden. Privatkonsumenterna kommer fortsatt ha en hög räntebörda under 2024 vilket gör att man hat sämre möjlighet till att köpa måleriarbeten, därför vill vi se ett högre ROT-avdrag även på lång sikt.

De nya reglerna börja att gälla den 1 juli 2024 och upphör att gälla vid årsskiftet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.