Viktigt att behålla gesällprovets status

Gesällbrevet är måleriyrkets kvalitetsstämpel. För att få det i sin hand måste man först lära sig yrkets alla hemligheter och sedan passera granskarnas noggranna blickar.

Sven-Erik Söderblom är sammankallande för granskningsnämnden i Måleriföretagens Region Stockholm och själv en van granskare av gesällprov.

Hur går ditt arbete till?

– Jag får in alla granskningsärenden som berör Stockholm/Gotland från MYN och fördelar dem till övriga granskare i nämnden. Våra uppdrag är förtroendeuppdrag som vi får från MYN och man ska ha stor erfarenhet av yrket och stor känsla för kvalitet för att komma ifråga.

Vilka svårigheter finns det med att bedöma arbetet?

– Eftersom det är människor som gör bedömningen så blir det alltid subjektivt i viss mån, men vi försöker inom regionen att likställa våra granskare så att de ska bedöma på samma sätt. Det är ju också olika grundförutsättningar på varje objekt och det måste man också ta med i bedömningen. Det är dessutom viktigt för oss som granskare att möta arbetsgivarna för att få dem att förstå vad som krävs för att få ett godkänt resultat.

Vad är roligast med uppdraget?

– Det allra roligaste är att få ge beröm till en ny fullvärdig representant för måleriyrket och se när det tas emot. Det händer dock att man behöver underkänna någon och det är inte roligt, men det är viktigt att se till att alla som går igenom håller en jämn grundnivå för att behålla statusen på gesällprovet. Om man behöver underkänna någon föregås det alltid av noggranna överväganden och diskussion mellan granskarna. Sedan går man på plats igenom brister och förbättringsområden med aktuell lärling, med målet att denne efter övning ska nå rätt nivå för godkänt. Ibland handlar det om att gesällen själv överskattat sin förmåga och att arbetsgivaren har försökt få honom eller henne att vänta med provet. Vid andra tillfällen har gesällen inte fått rätt utbildning.

Hur väljs Årets gesäll i Region Stockholm ut?

– Det är den gesäll som får högst snittbetyg som får utmärkelsen. Gotland har fått ta emot ganska många i förhållande till hur många målare det finns där. Det beror delvis på att de generellt sett är duktiga där, men det kan också handla om att de har varit väldigt engagerade i att höja statusen i yrket och att gesällerna har haft stor vilja att skaffa sig goda betyg.

Vad händer om det blir två som har samma betyg när man ska utse Årets gesäll?

– Det har hänt någon gång att två personer har blivit Årets gesäll, men oftast kan man genom en diskussion med granskarna se att en av dem utmärker sig lite extra på något område och då blir det den som får det.

Text: Lo Bäcklinder Foto: Per Hansson
Intervjun är hämtad från tidningen Målarmästaren nr 2 - 2022