Konjunkturrapport: Svagt 2024 - men tillväxt i sikte

2024 års prognos för den totala målerimarknaden justeras ner något från rapporten i december. Förändringen beror främst på att ny- och ombyggnadsmarknaden förväntas minska mer än vid den senaste rapporten. Ombyggnad och underhåll förväntas däremot öka något under 2024 och 2025.

Rapporten stärker den större bilden av att ekonomin är nere och vänder. Ombyggnad och underhåll är har dämpat effekterna från det minskande nybygget, men det får så klart ändå stora effekter, särskilt hos enskilda medlemsföretag. Jag vill trots det lyfta det som är positivt i det här. Sakta men säkert går vi mot bättre tider, säger Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand.

Historiskt sett är det betydligt mindre förändringar från år till år på marknaden för ombyggnad och underhåll. Marknaden för ny- och tillbyggnad är mer volatil och beräknas minska med 31% under 2024. Då ombyggnad och underhåll är en betydligt större del av den totala målerimarknaden får minskningen i ny- och tillbyggnad mindre effekt på totalen, men minskningen förväntas bli så pass stor att det 2024 landar på -9 för den totala beräknade målerimarknaden.

För 2025 väntas den totala beräknade målerimarknaden öka med 2 procent, främst drivet av att nedgången för ny- och ombyggnad stannar av. För ombyggnad och underhåll väntas en ökning med 2 procent under 2025. Det som främst håller tillbaka ny- och tillbyggnad är kategorierna småhus och flerbostadshus där även 2025 ser ut att bli tufft. Där förväntas i stället industri och lager att öka igen 2025.

Det är många av medlemsföretagen som fortfarande ser på vintern med viss osäkerhet. Det spelar så klart roll vilka typer av måleriarbeten man gör och var i landet man är. De nedbrutna regionsrapporterna visar det tydligt. Med det sagt vill jag ändå påstå att våra medlemsföretag är väl rustade att hantera en lågkonjunktur och kommer vara redo när det vänder uppåt.

Rapporten är uppdelade på regioner som korrelerar med våra 7 lokala föreningars geografi.

Här hittar du rapporten för hela riket och regionerna.