Gemensam skrivelse av ägarna till ID06

Pontus Sjöstrand, VD på Måleriföretagen skriver tillsammans med övriga ägare till ID06 AB – Ägarråd – om ett företags rättighet till och skyldighet för sund konkurrens där korrekta arbetsvillkor finns och efterlevs för varje människas hälsa och trygghet och företagens förmåga till överlevnad och tillväxt.

”Genom ID06 skyddar vi seriösa företag och säkerställer att alla anställda arbetar under korrekta arbetsvillkor, vilket är en högst prioriterad fråga för oss på Måleriföretagen och framförallt för våra medlemsföretag”, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen. 

Skrivelsen har skickats till rättsvårdande myndigheter och övriga berörda beslutsfattare.

Följande organisationer står bakom skrivelsen: Måleriföretagen, Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Transportföretagen, Maskinentreprenörerna, Sveriges Allmännytta och Säkerhetsföretagen.

Läs mer och se skrivelsen i sin helhet på Byggföretagens hemsida