Arbetsmiljön för målare inspekteras

Måleriarbetet innehåller många belastande arbetssituationer och nu ska Arbetsmiljöverket inspektera arbetsmiljön i måleribranschen.

Arbetsmiljöverket inleder nu en riktad inspektionsinsats med fokus på ergonomi hos flera måleriföretag runtom i landet. Syftet är att inspektera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga arbetsskador så att personalen kan hålla ett helt arbetsliv och inte slita ut sig i onödan.

Påfrestande arbetsställningar, repetitiva rörelser och tunga lyft ligger bakom flera av de arbetssjukdomar som anmäls inom måleribranschen.

Siffror från Arbetsmiljöverket antyder att 65 procent av de anmälda arbetssjukdomarna inom måleribranschen har ergonomiska belastningsorsaker. Totalt anmäldes 1063 arbetsskador bland målare under perioden 2014–2018.

Carola Nilsson, rådgivare och förhandlare på Måleriföretagen i Sverige är expert när det kommer till arbetsmiljö inom måleribranschen. Hon ger sin syn på inspektionen och tips för ett sunt arbete med arbetsmiljö hos måleriföretag. 

- Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret gällande arbetsmiljön. Den största resursen arbetsgivarna har är personalen och arbetsgivaren vill naturligtvis att den ska må så bra som möjligt. Belastningsskadorna står för den största delen av de anmälda arbetssjukdomarna och vi hoppas att inspektionerna ska leda till ännu bättre arbetsmiljöarbete och ökad kunskap om hur vi ska arbeta för att undvika skador och sjukdomar.

Ofta gör företagen redan mycket utan att tänka på att det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att inte fastna i att inte komma igång för att man tror att det är för stort och svårt. Se till att få arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i er vardag. Ta med personalen och skyddsombud. En engagerad ledning som tycker att dessa frågor är viktiga får lättare med sig sin personal. Gör tillsammans arbetsmiljöpolicyn till ett levande dokument anpassat för er verksamhet och sätt upp rutiner som är enkla att följa. Om det är något som inte fungerar - lyft frågan, det mesta går att lösa genom bra kommunikation.

Läs mer här.