Regeringen presenterar åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021

På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterar regeringen idag en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar för att begränsa smittspridningen i samhället. Regeringen presenterar också en plan för vilka företagsstöd som kan bli aktuella att återinföra om restriktionerna i samhället behöver skärpas igen.

Ekonomiska stöd för att begränsa smittspridningen

Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. 

De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 dec. Samtliga föreslås gälla till och med 31 mars.

  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort. (Regeringen avser att återkomma vad gäller ikraftträdandedatum.)
  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. 
  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Läs hela Regeringens pressmeddelande

Här hittar du mer information om innebörden av åtgärderna: Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset - Regeringen.se