Mycket rymdes i boxen på Måleriföretagens Kongress

”Gör boxen större och sluta tänk utanför den.” Det är bättre att hålla sig inom sin egen box där man känner sig hemma och i stället låta boxen växa. Det var ett av komikern Henrik Hjelts viktigaste budskap när han föreläste på Måleriföretagens Kongress den 31 maj.

Utanför boxen är kanske inte uttrycket man ska beskriva en kongress med men nya insikter kunde fick den 165 personer stora publiken gott om.  När den nya styrelsen var vald och kongressens alla beslut tagits inleddes en lång dag med föreläsningar, underhållning och fest.

Temat för Kongressen var En ny framtid, som är Måleriföretagens projekt med syfte att öka intresset för karriär inom måleribranschen och locka en ny generation till branschen.

Först ut var Utbildningsdepartementets statssekreterare Katarina Lundahl som berättade hur regeringen arbetar för att stärka yrkesutbildningarna. Hon välkomnade samverkan mellan politiken och näringslivet.

Därefter presenterade Måleriföretagens samarbetspartner Diplomat projektet En ny framtid med reflektioner om framgångarna och vilka lärdomar som dragits under det snart treåriga projektet. Innan avslutningsföreläsningen bjöds deltagarna på en paneldebatt med Skanskas vice vd Eva Torberger, Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå, den tidigare målaren och måleriläraren Pia Berg samt Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand.

Företagen har en viktig roll

Som en röd tråd från Katarina Lundahl till panelens deltagare kom uppmaningen att företagen kan och måste hjälpa till i stort och smått för att kompetensbristen ska kunna lösas på sikt.

  Branschen behöver bli bättre på att ta emot eleverna på APL och värna mer om eleverna när de kommer ut. APL är en del i utbildningen, eleverna ska inte ut och producera i första hand. Ska vi ha fler elever in på våra program måste också branschen öppna upp. Som yrkeslärare är det en jätteutmaning ibland att hitta APL-platser, sa Pia Berg.

Detsamma gäller Yrkeshögskoleutbildningarna som är helt beroende av engagemanget från branschen då utbildningarna tas fram efter behoven som finns hos företagen. Det behöver branschen visa tydligt för myndigheten, förklarade Magnus Wallerå.

En mer inkluderande sektor

Måleribranschen har haft stor framgång i att locka kvinnor till utbildningarna, vilket gör att en allt större andel ute på företagen i dag är kvinnor. Byggsektorn i stort har inte varit lika framgångsrik. Det är något som Eva Torberger anser att alla behöver vara med och lösa.

För mig handlar det supermycket om att vi faktiskt tar ett grepp om inkludering och mångfald på våra arbetsplatser. Vi behöver bli värderingsstyrda och komma ifrån den här stämpeln som byggbranschen har att vara en mansdominerad machokultur. Vi ska inte bara prata om det utan få det att hända.

Glädje, värme och engagemang

Det vara inte bara deltagarna på scen som gjorde dagen till vad det blev. Både moderatorn Ellinor Persson och Henrik Hjelt berömde publiken.

De är på riktigt den varmaste och mest engagerade publik jag varit med om på mycket länge. Det kändes redan när de kom och satt sig. Trots utmaningarna som är och väntar ett tag framöver så finns det en gemenskap, glädje och värme och också ett stort engagemang, sa Ellinor Persson.

För att knyta ihop dagen hade komikern och skådespelaren Henrik Hjelt bjudits in. Han pratade om sina olika yrkesval i livet som sträcker sig från det militära, via juriststudier till stå upp-komedi. Han menade att Måleribranschen lyckats bra med att utvidga sin box, exemplifierat med MYN:s arbete på Måleri-SM.

I dag tar jag med mig bland annat det jag tog upp som ett exempel i föreläsningen där jag pratar om att tänka utanför eller innanför boxen. Det här exemplet med SM i måleri som las upp på TikTok, där det har fått över 700 000 visningar och tusentals interaktioner och kommentarer. Jag frågade då hur många i rummet som är aktiva på TikTok, och det var ju en eller två av ex antal hundra, säger Henrik Hjelt.

Han fortsätter:

– Det visar just hur ni har varit duktiga och vågat växa i tänket och boxen för att nå en målgrupp som kanske inte är helt lätt att nå i dag, men via TikTok når man den nya generationen och kan ta sikte på framtidens kompetensförsörjning.

Kvällen fortsatte med en middag på Vinterträdgården där Shirley Clamp stod för huvudnumret.

 

Efter kongressen ser Sverigestyrelsen ut enligt följande:

Ordförande: Johan Trygg Örebro
Mikael Holmgren, Stockholm
Douglas Rosell, Jönköping
Christian Ewertzon, Borås
Mikael Bascuas, Örebro
Roland Johansson, Hagfors
Victor Schöön, Malmö         
Cennet Johansson, Skellefteå
ClasGöran Carlsson, Ljungby
Peter Birath, Stockholm