SÄKRA: Stillastående verksamhet på grund av din sjukdom

Enligt statistik går varannan småföretagare till jobbet fast de är sjuka. Detta leder ibland till svårare hälsoproblem längre fram och risk för företagets fortlevnad. Trots denna risk har bara 20 % av småföretagare försäkrat sina anställda jämfört med 73 % av större företagen.

Olyckan händer väl aldrig dig, men om den gör det, har du då råd att vara borta från jobbet? Det är vanligt att medlemmar hör av sig till våra försäkringsrådgivare på Säkra efter en olycka inträffat och i många av fallen saknas försäkring. Drabbas man av en svår olycka så kan det ta tid, om det ens är möjligt, att komma tillbaka till yrkeslivet. Är du småföretagare är risken stor att du tvingas lägga ner din verksamhet. Din privatekonomi kan bli hårt drabbad om du inte kan ta ut någon lön. 

När det gäller sådant som innefattas i begreppet ”sjuk” så ingår inget i en vanlig företagsförsäkring. Som anställd har man ett visst skydd via kollektivavtal, men till små belopp och som VD/ägare har man oftast inget försäkringsskydd alls. Vår rekommendation är att gå igenom hela försäkringsskyddet för både dig och dina anställda.    

Vad innebär då begreppet ”sjuk” inom försäkring?  

Sjukförsäkring
Skyddar din inkomst så att lönenivå behålls.  

Sjukavbrott
Skyddar företagets fasta kostnader då försäkrad blir sjuk (viktig för småföretagare).

Sjukvård
Ger snabb tillgång till vård så att sjukskrivning kortas av.  

Olycksfall
Ersätter kostnader vid olycksfall, ger även invaliditetsersättning.  

Livförsäkring
Engångsbelopp till efterlevande.  

Tveka inte att höra av dig till vår försäkringsförmedlare Säkra om du har några frågor gällande personskydd eller vill ha hjälp att teckna rätt skydd för dig och din personal. Ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra för mer information:

Tel: 0770 – 22 08 00  

E-post: grupp@sakra.se