”Jag vill lära mig så mycket som möjligt för att kunna ta nästa steg”

Distansutbildningen Projektledare inom måleri via Hermods Yrkeshögskola har haft sin första fysiska träff. Trots långa resor var klassen i princip fulltalig vid träffen, som denna gång främst handlade om att lära känna varandra och förbereda studenterna inför utbildningen.

Studenter projektledarutbildningStudenterna Helena Allstrin, Allstrins Måleri & Design; Christoffer Ståhl, Jonas & Magnus Måleri; Jimmy Öryd, Effektiv måleri och Sara Tilly, Enerbackens Måleri.

Den ettåriga distansutbildningen är framtagen av Hermods Yrkeshögskola och Måleriföretagen i Sverige. Vid denna första träff fick studenterna genomföra olika gruppövningar och de fick information från Måleriföretagen och kursledningen. Studenterna fick även göra ett studiebesök hos ett av Måleriföretagens medlemmar; Schööns måleri, något som var mycket uppskattat.

- Projektledarutbildningen är en satsning som Måleriföretagen gör av flera olika skäl. Dels för att vi är inne i ett generationsskifte där många projektledare snart går i pension, men också för att det finns ett tydligt rekryteringsbehov kopplat till de infrastruktursatsningar vi står inför, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Genom att starta en Yrkeshögskoleutbildning tillsammans med Hermods får vi stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningen och se till att studenterna får de kunskaper som arbetsgivare efterfrågar.

Utbildningen är den enda yrkeshögskoleutbildningen som leder till projektledarkompetens inom yrket. Studenterna Jimmy Öryd från Effektiv måleri och Christoffer Ståhl från Jonas & Magnus Måleri är nöjda över att utbildningen ges på distans.

- Distansupplägget fungerar väldigt bra tycker jag. Jag tror man får fler sökande när distansmöjligheten finns. Jag som exempelvis annars bor lite ”dåligt till” har svårt att studera på plats annars men nu fungerar det bra, berättar Jimmy.

- I början tyckte jag att det var ovant med distans och att det skulle vara svårt att lära känna folk digitalt, men det har gått mycket bättre än jag trodde, säger Christoffer.

Viktigt erfarenhetsutbyte

Under utbildningsåret träffas studenterna fysiskt tre gånger. Sara Tilly från Enerbackens Måleri och Helena Allstrin från Allstrins Måleri & Design uppskattade att ses i verkligheten.

- Det var roligt att träffa och prata med alla om deras erfarenheter och höra vad de tycker om utbildningen, säger Sara.

- Det var också superroligt att få åka på studiebesök hos ett så väletablerat företag. Det var väldigt inspirerande, berättar Helena.

I takt med att byggindustrin fortsätter att expandera så ökar personal- och kompetensbehovet inom måleribranschen. Näringslivet flaggar för att det behövs fler utbildade medarbetare med projektledarkompetens.

- Jag förväntar mig kunna jobba som projektledare och ha de kunskaperna som krävs och utvecklas så mycket det går för att förmedla kompetensen vidare inom yrket. Jag vill lära mig så mycket som möjligt om yrket och branschen och kunna ta nästa steg, säger Sara.

Läs mer om utbildningen Projektledare inom måleri.