Måleriföretagen har växlat yrkanden med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer

Måleriföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Det nya Tjänstemannaavtalet ska vara på plats den 1 maj 2023.

Årets avtalsrörelse präglas av en ökande inflation, krig i vårt närområde samt skenande el- och drivmedelspriser. Svensk ekonomi väntas krympa med 0,8 procent i år enligt EU-kommissionens prognoser, varslen ökar och Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in i lågkonjunktur som förväntas pågå ända till 2025.

- Investeringarna inom Bygg- och installationssektorn beräknas minska med upp till 10 procent under 2023. Detta kommer få konsekvenser för våra medlemsföretag och risken för varsel är stor, inte minst bland tjänstemän. Under en lågkonjunktur ställs det extra höga krav på ledarskapet och tjänstemännen är en viktig resurs för våra medlemsföretag. Årets avtalsrörelse är kanske den viktigaste sedan Industriavtalets tillkomst och det är helt avgörande att parterna tar ett gemensamt ansvar för att ytterst stärka företagens konkurrenskraft, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen. 

Avtalsperioden som följde efter 2020 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Parterna har arbetat tillsammans i ett flertal arbetsgrupper och bland annat tagit fram nytt stödmaterial inför lönerevisionen. 

- Vi behöver fortsätta arbeta för att ge branschen rätt förutsättningar att utvecklas, vara lönsam och samtidigt bli ännu bättre på att behålla duktiga tjänstemän i våra företag. Det är viktigt att Tjänstemannaavtalet är ett individanpassat och verksamhetsnära kollektivavtal. Vi yrkar bland annat att avtalet tillförs en regel om att tjänstemän med kortare anställning än tre månader ska kompenseras med semesterersättning i stället för semesterledighet, säger Pia Turtiainen, arbetsrättsexpert/förhandlare på Måleriföretagen. 

När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår Installatörsföretagen från att parterna följer det så kallade märket. Principen om sifferlösa avtal ska respekteras för Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal.

Tjänstemannaavtalet samförhandlas med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen och ska vara på plats den 1 maj 2023.  

Läs mer och följ avtalsrörelsen.