Cementkrisen – konsekvenser för Bygg- och anläggningssektorn

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Det betyder att Sverige i höst står inför ett omfattande byggstopp.

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Byggföretagens har gjort en konsekvensanalys (se hela dokumentet) som visar att redan i november kommer tre av fyra nya bostäder därmed inte att kunna byggstartas.

Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller kommer att fördröjas. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor, per månad, och 280 000 jobb hotas.

Måleriföretagen har tillsammans med övriga branscher inom Bygg- och anläggningssektorn samt med Svenskt Näringsliv stått bakom samordnade kontakter med regeringen i syfte att undvika en nedstängning av kalkbrottet i Slite.

Det sker ett fortsatt intensivt arbete för att undvika ett stopp efter den 31 oktober 2021 och för att få ett svar från regeringen om hur en tidplan ser ut för att undvika ett stopp som är mycket allvarligt för ekonomin i Sverige som håller på att återhämta sig från pandemins efterdyningar.

Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär 11 procent av BNP och är fortsatt en motor i svensk ekonomi där måleribranschen tillsammans med övriga sektorskollegor kommer verka för att ansvariga beslutsfattare tar sitt ansvar i denna allvarliga situation, säger Pontus Sjöstrand, VD på Måleriföretagen.

Läs mer på Byggföretagens hemsida