Målarna går upp i Byggnads

Den 21 maj är dagen då Målarna upphör och går upp i Byggnads. I helgen genomfördes LO:s kongress, där det sista formella beslutet om uppgången togs. Det innebär att från och med nu är Byggnads Måleriföretagens nya fackliga motpart.

– Vi har en lång och inte alltid spikrak historia med Målarna som motpart. Det har stundtals varit hårda förhandlingar men det hör till när man är motparter. Tillsammans har vi och Målarna ändå lyckats åstadkomma en del förbättringar i vår bransch. Det samarbetet har genom åren bestått av olika personer och områden, där ett närstående exempel är MYN:s arbete med Måleri-SM, som i år blev en riktig succé. Det blir intressant med Byggnads som ny motpart och vi ser fram emot att fortsätta utveckla måleribranschen tillsammans med en ny motpart, säger Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand.

Även om Målarna upphör som fackförbund kommer det fortsatt vara fackligt engagerade målare. Kollektivavtalen som slutits med Målarna fortsätter gälla tills det att dessa löper ut. Här kan du hitta information som rör er medlemsföretag avseende Målarnas uppgång i Byggnads. Sidan kommer uppdateras allt eftersom.

– Vi har inte fått hela bilden av hur den nya organisationen kommer se ut, men vi vet att många av våra fackliga kollegor från Målarna fortsatt kommer att vara det under Byggnads paraply. Alldeles oavsett om vi fortsätter som vanligt eller om det blir i helt nya konstellationer vill jag ändå tacka för den här tiden.

Under LO:s kongress skedde förutom beslutet att Målarna blir en del av Byggnads även en på förhand oväntad händelse. Valberedningens förslag till Förbundsordförande tackade nej nära inpå kongressen, vilket fick följden att Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm i stället valdes till att leda LO framåt.

– Jag vill passa på att önska Johan Lindholm lycka till i sin nya roll och ser fram emot och hoppas att vi kommer hitta bra samarbeten med Byggnads och deras nya förbundsordförande Lars Hildingsson. Jag förväntar mig att vi får en motpart som tar ansvar för branschen och passar på att även önska Lars lycka till i sin nya roll, säger Måleriföretagens vd, Pontus Sjöstrand. 

 

  • I och med Målarnas inträde växer Byggnads till cirka 113 000 medlemmar.
  • Måleriavtalet och Lackavtalet blir Byggnads tredje respektive sjunde största avtal.
  • Målarnas 9 avdelningar kommer att gå upp i Byggnads 11 regioner.
  • Lokala och centrala ombudsmän anställs som ombudsmän i Byggnads.
  • Skyddsombud och förtroendevalda på företagen fortsätter sina uppdrag inom Byggnads.