Måleriföretagen om den uteblivna överenskommelsen i LAS-förhandlingarna

Trots långa förhandlingar har parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS med mera.

- Måleriföretagen i Sverige beklagar att parterna, trots bra och konstruktiva samtal, inte har lyckats hitta en lösning som alla parter kan ställa sig bakom, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Efter att förhandlingarna nu har kraschat blir det politikerna som får ta över ansvaret att förbättra regelverken på arbetsmarknaden.

Bakgrunden till förhandlingarna är att förändringen av arbetsrätten annars kommer via lagstiftning som en del av januariavtalet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna.