Debatt: ”Kommunerna vaskar 12 000 utbildningsplatser”

Platser på yrkesutbildningar fryser inne när kommunerna upprepade gånger och helt i onödan lämnar tillbaka statliga yrkesvuxpengar, skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, i Dagens Samhälle tillsammans med företrädare för medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv.