Småföretagargruppen - En grupp med stort engagemang, som behöver dig!

Måleriföretagens Småföretagargrupp är föreningens forum för frågor som är viktiga för små medlemsföretag. Småföretagargruppen, idag bestående av 16 representanter från hela landet, träffas två gånger årligen och är en viktig grupp för Måleriföretagen.

Jonas Lindberg

- En betydande del av Måleriföretagens medlemmar tillhör kategorin ”små företag”. Det är också viktigt för organisationen att vi driver frågor som passar alla medlemsföretags behov, oavsett storlek på företaget eller om man har anställda. Småföretagargruppen är därför ett bra forum där dessa frågor kan diskuteras så att våra medlemstjänster blir så bra som möjligt, säger Jonas Lindberg som ansvarar för Småföretagargruppen hos Måleriföretagen.

Gruppen diskuterar ofta väldigt produktionsnära frågor, som hantering och utveckling av olika produkter, hållbarhet och kvalitetsfrågor samt tjänster som förenklar en småföretagares vardag. Måleriföretagens olika rabattavtal är av stor betydelse och många av avtalen har sitt ursprung i diskussioner inom Småföretagargruppen.

Under Småföretagargruppen möte i oktober utvärderades den senaste tidens arbete och representanterna kan konstatera att Småföretagargruppen är ett mycket bra forum och att rätt frågor diskuteras, men – det regionala arbetet skulle kunna bli ännu bättre. Därför önskar representanterna i gruppen fler inspel från medlemmar i regionerna. Om du är intresserad av att bidra till gruppens arbete får du gärna höra av dig till någon av representanterna i Småföretagargruppen.