Nytt Tjänstemannaavtal på plats

Måleriföretagen i Sverige har ingått ett nytt Tjänstemannaavtal med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Avtalstiden löper från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal medan avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 7,4 procent.

Måleriföretagen i Sverige har tillsammans med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen samt Plåt & Ventföretagen och fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer kommit överens om ett nytt Tjänstemannaavtal.  

Förhandlingarna har omfattat flera viktiga frågor men parterna har nu enats om ett nytt avtal.  

- Vi är nöjda med överenskommelsen. I en extraordinär tid är det ytterst viktigt att alla parter tar sitt ansvar. Nu har vi ett längre avtal på plats som kan skapa stabilitet för både arbetsgivare och tjänstemän framöver, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen.

Avtalet innehåller flera delar som gynnar våra medlemsföretag: 

• Löper över 24 månader.  

• Unionens löneavtal följer industrins märke på 7,4 procent.  

• Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal är även fortsatt sifferlösa processlöneavtal.

• Möjlighet till förlängning av provanställning om tjänstemannen har varit frånvarande.  

• Redaktionella ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Under avtalsperioden är vi överens med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer om att i arbetsgruppsform fortsätta arbetet med att bidra till att göra våra företag till än mer attraktiva arbetsgivare.

Här hittar du mer information om det nya Tjänstemannaavtalet.

Har du frågor?  

Om du har frågor, tveka inte att kontakta någon av våra rådgivare på vår jour för arbetsgivarfrågor: 010 - 484 95 90.