”Utbildningen breddar din kunskap”

Personerna som studerat Projektledare inom måleri har alla haft olika anledningar till att gå den. Helena Allstrin valde att gå utbildningen för att kunna fortsätta driva sitt företag tillsammans med sin man på ett ännu bättre sätt. Och för att visa den övriga branschen att hon är att räkna med som företagsledare.

Berätta om din bakgrund

- Jag och min man startade vårt företag Allstrins Måleri & Design AB för tre år sedan. Han är målare och jag mer av en entreprenör. Jag har via min man och även min pappa som är snickare fått en inblick i både måleri- och byggbranschen och där sett en del brister. Det jag vill är att skapa en sammanlänk mellan den som vill ta in en hantverkare och hantverkaren i fråga, rent kommunikativt. Jag arbetar med inredning och färgsättning och är duktig på att prata med kunder och komma fram till lösningar, medan  min man är en väldigt kompetent målare. Så de pusselbitarna gjorde att vi startade företaget tillsammans. Vi lämnar ingenting åt slumpen och är väldigt noggranna. Det är också roligt att jag som kvinna styr företaget. Idag är vi tre målare och i dagsläget är två även på ingång som det ser ut. Så det är roligt och det är mycket som händer!

Vad är det bästa med måleriyrket?

- Friheten av att kunna implementera den väg vi vill gå. Det finns mycket man kan göra i måleribranschen så det är väldigt roligt att implementera nya förändringar. Det finns mycket gammalt i branschen vilket betyder att ingen testat det nya, och där kommer jag in. 

Hur fick du höra om projektledarutbildningen och varför valde du att söka?

- Det var framför allt för att få mer tyngd i min yrkesroll. Det finns en tyngd i att få ett diplom som understryker min kunskap. Det har också mycket att göra med att jag är kvinna och vill kunna påvisa min kompetens i form av ett examensbevis. Sedan har jag också fått mycket kunskap under utbildningen så det var verkligen värt det. 

Vad tar du framför allt med dig från utbildningen?

- Allting som har med processer att göra tar jag med mig mycket av samt hanteringen av dessa, fördelning av arbete och hur man ska hantera olika personligheter. Och juridiken såklart!

Varför skulle du rekommendera andra att söka utbildningen?

- För att man som projektledare behöver den här kunskapen helt enkelt. Många har nog en projektledarroll idag men saknar en del kunskap som man får via den här utbildningen. Oavsett om du arbetar med stora eller små projekt skulle jag rekommendera att man går den här utbildningen och breddar sin kunskap.

Läs mer: Projektledare inom måleri