Tillfällig hantering av lärlingsanställningar och gesällprov

Måleribranschens parter har under en tid sett över gemensamma IT-system. Som en konsekvens av detta arbete är Måleriportalen och Lärlingsportalen delvis stängda. Under sommarmånaderna får många elever sin första anställning i måleribranschen. Att båda systemen just nu är nedstängda för inmatning av uppgifter och administration av lärlingar medför konsekvenser för såväl parter som arbetsgivare och lärling. I dagsläget bedömer måleribranschens parter att Lärlingsportalen kommer att öppnas upp till fullo först efter sommaren.

Lärlingsanställningar 

Arbetsgivare som anställer lärlingar under denna period ska ha kännedom om reglerna i Utbildningsavtalet § 5.2, rörande vägledning beträffande antalet lärlingar, och följa dessa. Fram till dess att Lärlingsportalen har öppnats upp igen gäller följande rutiner:

  • Anmälan av lärlingsanställningar ska ej göras till MYN.
  • Arbetsgivare upprättar anställningsavtal (som tidigare) och ansvarar för att lärlingens utbildningstid dokumenteras, förslagsvis via befintliga arbetskort. 
  • Lärlingen fyller i arbetskort och redovisar dessa till arbetsgivaren. Arbetskort finns att ladda ner på MYN:s hemsida: Läs mer Arbetsgivare | Målare (malare.nu)
  • Arbetsgivaren sparar arbetskorten för att kunna redovisa lärlingens utbildningstid i efterhand då Lärlingsportalen åter öppnats. 

När Lärlingsportalen åter har öppnats kommer MYN att ge instruktioner för hur dokumentation av lärlingars utbildningstid ska ske.

 

Rutiner för gesällprov


Lärlingar kan fortsatt logga in i Lärlingsportalen och göra teoriprovet.

När en lärling ska avlägga det yrkestekniska provet måste arbetsgivaren kontakta MYN-kansliet för att anmäla detta.