Måleribranschen tar emot nästa generations projektledare

Det är nu dags för studenterna i den tredje kullen på Hermods Yrkeshögskolas utbildning Projektledare inom måleri att bege sig ut på LIA (Lärande i arbete). Då får de studerande omsätta sina färska kunskaper i praktiken. Ett viktigt steg för eleven, företagen och i slutändan - måleribranschen. Sandå Måleri i Blekinge får sin första student från utbildningen och hoppas hitta en framtida medarbetare.

Hermods Yrkeshögskola driver på initiativ av Måleriföretagen den ettåriga utbildningen Projektledare inom måleri. Det här är tredje året som utbildningen genomförs efter två tidigare år av goda resultat där flera nyutbildade projektledare hittat arbete i sina nya roller.  

Det är nu dags för nästa kull av framtida projektledare att utföra sin LIA, vilket blir ett viktigt steg in i yrket. Förutom att de får testa på yrket är det en viktig fot in hos företagen i branschen. När den här LIA-perioden är avslutad skriver studenterna ett examensprov för att sen ta sig an sina nya roller i måleribranschen. Att redan innan examen varit ute hos företagen ger ofta en lättare väg in i yrket.

Jim Inefall är platschef på Sandå Måleri i Blekinge och de kommer att ta emot en student från årets kull. Han ser LIA-perioden som mycket viktig och har ett tydligt slutmål: Att studenten skall få en bra praktik. För att det ska bli möjligt krävs god förberedelse och en tydlig plan för studenten i fråga. 

– Det är viktigt att både vi och han som ska komma till oss är väl förberedda. Vi ska veta vad som förväntas av oss och han ska veta vad som förväntas utav honom. Vi har alltid ett möte innan med studenten samt interna möten. Där säkerställer vi att allt känns bra, att vi tar det på allvar och ger oss förutsättningarna för att det ska bli riktigt bra. Han ska bli en så naturlig del av oss som möjligt, säger Jim Inefall.


Jim Inefall, platschef på Sandå Måleri.

Jim har inte tidigare haft någon student från projektledarutbildningen hos sig men har lång erfarenhet av praktikanter.

– Vi har inte haft LIA-studenter inom projektledning men vi har haft väldigt många praktikanter och lärlingar tidigare och det har varit jättebra. Vi har en utbildad lärlingsansvarig som guidar lärlingar, praktikanter, studenter till en så bra praktik som möjligt. Så vi tar det på stort allvar, vi vill ju trots allt att de ska bli en del av vår organisation.

Hur arbetar ni för att få till en så bra och yrkesanpassad miljö som möjligt för studenterna?

– Vi har färdiga program och styrdokument på hur vi ska ta emot dem för att de ska få de bästa förutsättningarna. Vi vill ge en klar bild från början hur de som individer kommer att fungera i vår organisation, både idag och i framtiden. I övrigt handlar det om att ge praktiska förutsättningar med verktyg, arbetskläder och så vidare, samt tydliga instruktioner när det kommer till rutiner, arbetsmiljö och hur Sandå Måleri vill vara som arbetsgivare.

Vad har ni för förväntningar på studenterna som kommer till er?

– Att personen är förberedd, verkligen vill det här, är nyfiken och helst vågar ta för sig. Gör man det brukar det leda till en vidareanställning eller lärlingsutbildning.

Vad vill du att studenterna ska ta med sig efter sin LIA-period?

– Helst av allt vill jag att de blir en del av vår organisation där de tycker vi som arbetsgivare är det naturliga valet inom måleribranschen och vill fortsätta sin utveckling hos oss. Som projektledare finns det alltid saker att utveckla och vi på Sandå satsar mycket på vidareutbildningar.

Varför är Yrkeshögskoleutbildningarna viktiga för måleribranschen?

– Duktiga medarbetare säkrar vår framtid. Det är otroligt viktigt, desto bättre utbildningen är, desto bättre medarbetare kommer ut i branschen.

Nu börjar det komma färdiga studenter från projektledarutbildningen, hur viktigt är det för er på Sandå att utbildningen är på plats?

– Vi har haft flera målare hos oss som valt att plugga vidare till projektledare och kommit tillbaka som projektledare på Sandå Måleri runt om i Sverige.