Måleriföretagen i Sverige välkomnar dagens räntebesked

Måleriföretagen i Sverige välkomnar dagens räntebesked.

”Måleriföretagen välkomnar Riksbankens räntebesked idag som förhoppningsvis mildrar konjunkturnedgången i en redan ansträngd bygg- och installationssektor, där våra medlemsföretag är hårt pressade .

Nu är det dags för regeringen att ompröva delar i budgeten – ROT-avdraget bör justeras upp till 50 % inom ramen för reformen - och det måste ske här och nu för att få effekt i rådande byggkris.”

Pontus Sjöstrand, VD, Måleriföretagen i Sverige