Svenska Målareförbundet säger nej till hemställan

Måleriföretagen har idag sagt ja till medlarnas hemställan och kan endast beklaga att Svenska Målareförbundet sagt nej. Detta innebär i dagsläget att den varslade strejken bryter ut imorgon den 12 maj kl. 12.00 enligt tidigare lagt strejkvarsel av Svenska Målareförbundet.

Måleriföretagen har under hela förhandlingsprocessen varit tillmötesgående och konstruktiva för att undvika strejk. Svenska Målareförbundet väljer nu att gå ut i strejk då märket på svensk arbetsmarknad är det högsta sedan Industriavtalets tillkomst, det är en fortsatt osäker ekonomisk tid under resten av 2023, både i sektorn, landet och övriga världen.

Måleriföretagen kan endast beklaga detta och konstaterar att det inte kommer hjälpa måleribranschen att fortsätta utvecklas i rätt riktning, säger Pontus Sjöstrand, VD på Måleriföretagen.

Har du frågor?  

Om du har frågor, tveka inte att kontakta någon av våra rådgivare på vår jour för arbetsgivarfrågor: 010 - 484 95 90.