Examensdag för 31 nyexaminerade projektledare inom måleri

Det var en glädjens dag när Måleriföretagen firade de studenter som tagit examen från utbildningen Projektledare inom måleri, framtagen av Måleriföretagen och Hermods. Under avslutningsceremonin fick studenterna sitt examensbevis. Nu är de redo att ta sig an måleribranschen i sin nya roll som projektledare.

Under avslutningsceremonin berättade Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen, om vikten av de nyutbildade projektledarnas kompetens och dess efterfrågan på marknaden.

- Den projektledarutbildning som precis avslutats är något vi arbetat hårt med under de senaste tre åren. Det finns ett starkt engagemang från medlemmar och hos oss på Måleriföretagen att studenterna ska få en bra utbildning som innehåller de delar som behövs för att man ska kunna fungera i rollen som projektledare. Samarbetet med Hermods Yrkeshögskola har fungerat mycket bra och den ledningsgrupp vi tillsatt har kunnat påverka innehållet i utbildningen på ett bra sätt. Nu när första kullen tagit examen vet vi att vårt arbete burit frukt och jag är mycket nöjd. De studerande berättar att de är nöjda med sin utbildning och vi vet att den kompetens som studenterna fått är efterfrågad av arbetsgivare i måleribranschen. Nu vill jag råda fler att ta chansen att genomgå denna utbildning, säger Jonas.

Theres Hovler, utbildningsledare på Hermods Yrkeshögskola, berättade om den stolthet hon känner för de 31 studenter som tagit sig an utbildningen på ett föredömligt sätt. Samtliga har nått bra resultat och många har även arbetat under studierna.

Helena, Patrik och Mathias om utbildningen Projektledare inom måleri:

Helena Allstrin 
”Utbildningen breddar din kunskap”
Helena Allstrin, nyexaminerad från Projektledare inom måleri

Patrik Andersson
”Vi har väntat på en utbildning som denna”
Patrik Andersson, Rusch o Son, som anställt tre av studenterna

Mathias Lundén
”Perfekt för målare som vill ta nästa steg i karriären”
Mathias Lundén, nyexaminerad från Projektledare inom måleri