En summering av 2022 – Vi blickar tillbaka på året som gått!

Året 2022 har minst sagt varit händelserikt och när vi nu blickar tillbaka väljer vi att se på alla fantastiska insatser som vi tillsammans med våra medlemsföretag och branschkollegor genomfört.

Ett viktigt kliv framåt för yrkesutbildningar i måleribranschen

Tillsammans med Hermods Yrkeshögskola har vi i år tagit fram utbildningarna: Projektledare inom måleri och Kalkylator inom måleri. De första upplagorna av utbildningarna genererade hela 26 nya kalkylatorer och 31 nya projektledare till måleribranschen. Och båda utbildningarna har därefter fortsatt vara en del av Hermods utbud av utbildningar efter att ha mottagit positiv feedback.  

Under året har vi även tagit fram kursen Ansvarig Målare tillsammans med Byggakademin – där platsansvariga målare får en grundläggande förståelse för byggprocessen och förutsättningarna för ett projekt. Kursen har bemötts av positiv feedback från deltagarna.

Examensdagen för utbildningen projektledare inom måleri


Måleriföretagens satsning Ennyframtid.se

Måleribranschen är en framtidsbransch och vi behöver locka fler ungdomar och yrkesväxlare till branschen. Kompetensförsörjningen är avgörande för måleribranschens och hela Sveriges tillväxt och välstånd. Därför genomför Måleriföretagen en extraordinär och långsiktig satsning för att öka kännedomen om branschen och för att locka fler sökande till måleriutbildningar.  

”Vi vill visa hur målgrupperna kan måla en ny bild av sin framtid. Vi har mycket att berätta, visa och förmedla om måleribranschen. Vi vill förändra synen på målaryrket och därmed också öka attraktionskraften” - Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.  

Satsningen ennyframtid.se har redan nu genererat mycket bra resultat och kommer att fortsätta rulla på för att locka fler människor till vår fantastiska bransch. 


Två viktiga mål/arbetsrättsprocesser som Måleriföretagen vunnit i Arbetsdomstolen under 2022 – AD nr. 30 & AD nr. 52

Det ena målet handlade om en anmälan till Konkurrensverket som Måleriföretagen hade gjord angående konkurrensbegränsande effekter i Måleriavtalet. Här kom Arbetsdomstolen fram till att denna anmälan inte utgjorde en stridsåtgärd i medbestämmandelagens mening. Detta var en viktig seger för att Måleriföretagen fortsatt ska kunna verka för att påverka förändringar i Måleriavtalet för våra medlemsföretags bästa.  

Det andra målet handlade om att Arbetsdomstolen kom fram till att kravet på fyra års yrkeserfarenhet kan uppfyllas genom arbete även hos arbetsgivare som inte varit bundet av måleriavtalet, att de i målet aktuella arbetstagarna uppfyllt detta krav och att företagen i fråga därför inte brutit mot kollektivavtalet. Även detta en viktig vinst för måleribranschen där våra medlemsföretag har alternativa kompetenskrav inom ramen för måleriavtalet och inte bryter mot kollektivavtalet när man anställer målare som har erfarenhet från företag som inte är bundna av kollektivavtal.


Kongress 2022 – Framtidens måleribransch

Framtidens måleribransch var temat när Kongressen 2022, en av Måleriföretagens absoluta höjdpunkter, gick av stapeln på Clarion Sign i Stockholm. Sedvanligt startade allt med kongressförhandlingarna. Därefter blev det en fortsatt lyckad dag med många nya lärdomar och nyttiga diskussioner inför framtiden samt inspirerade föreläsningar från bland annat Janne Andersson, Förbundskapten i Svenska fotbollslandslaget och Svante Randlert, känd entreprenör och föreläsare. Och självklart – paneldebatter!


Måleri-SM

Måleri-SM genomfördes första gången på två år under Yrkes-SM i Växjö där intresset var stort från början. Och efter tre hektiska dagar med tävlingsmoment som bland annat fri dekorationsmålning, tapetsering, färgnyansering och bildöverföring kunde en vinnare utses – och hon kom från Lidköping!  

– Det känns bra, jag vet inte vad det betyder, jag hade inte väntat mig att jag skulle vinna men vi har skämtat om att vi skulle vinna. Jag tror jag ska fira med att sova i min egen säng, sade en lycklig Wilma Engelbrektsson efter vinsten.

Kungligt besök under invigningsdagen
Under invigningsdagen för Måleri-SM blev det kungligt besök då Prins Carl Philip kom för att tala med tävlande ungdomar, domare och branschrepresentanter. 


Måleriföretagens webb fick ett designlyft

Under året tog vi ett helhetsgrepp för designen på vår webbplats med målet att förenkla för våra användare. Det har varit främst designen av sidorna och navigeringen som fått sig ett lyft. Layouten presenterar på ett tydligare sätt var du som användare befinner dig och vi hoppas att vår hemsida uppfyller de krav du som användare har. 


Positiva siffror för måleribranschen

Under 2022 har flera glädjande siffror presenterats för måleribranschen. Siffrorna är inom viktiga områden som vi på Måleriföretagen i Sverige arbetar hårt med och där våra medlemmar är högt bidragande till att utvecklingen går åt rätt håll.    

Positiva siffror för yrkesutbildning inom måleri
Undersökningar visar positiva siffror för ungdomar i måleribranschen. Särskilt anmärkningsvärd är ökningen bland tjejer som läser måleri. Mellan 2018 och 2021 ökade andelen tjejer på måleriinriktningen med hela 5 %. Idag är 37,5 % av eleverna på inriktningen tjejer och totalt växer inriktningen lite för varje år.  

Fler kvinnor än någonsin blir målare
Nya siffror från Skolverket och även branschens egen statistik, visar en positiv trend när det gäller andelen kvinnor i branschen i flera viktiga områden.      

• Andelen utlärda målare i branschen som är kvinnor är idag 10%.
• Andelen utlärda målare i åldrarna 30 år och yngre i branschen är idag 24%.
• Bland lärlingar i branschen är 31% kvinnor.  
• Bland elever som studerar Bygg- och anläggningsprogrammet/Måleri är 37,5% kvinnor.  
• På yrkeshögskoleutbildningen för projektledare inom måleri är 23% kvinnor.  

Positivt trendbrott avseende lärlingsanställningar och målerielever
Sedan 2015 har antalet lärlingsanställningar i måleribranschen sjunkit årligen. Antalet elever som väljer måleri i gymnasieskolan har också följt samma utveckling. Nu syns dock tydliga trendbrott. Antalet lärlingsanställningar ökar markant och i de flesta regioner anställs nu fler lärlingar än på många år. Även antalet elever som läser måleriinritningen har nu börjat att växa.


Viktiga möten med våra medlemmar

Under året har vi haft flera viktiga träffar tillsammans med våra medlemmar. Med allt från årsmöten och medlemsmöten med de olika regionerna till kongressen och träffar tillsammans med Framtidsgruppen och Småföretagargruppen

Framtidsgruppens höstmöte

Det är under dessa möten som vi tillsammans utbildar, utvecklar och utbyter erfarenheter med varandra. Och tillsammans utvecklar Sveriges måleribransch!  

Gott Nytt År önskar vi på Måleriföretagen i Sverige.