Lärlingarnas verktygsutrustning uppdaterad

MYN har i samverkan med verktygsleverantörerna sett över innehållet i utrustningen och analyserat vad som behövs för att lärlingarna ska kunna genomföra den grundutbildning som beskrivs i utbildningsplanen. Verktygsutrustningen har nu uppdaterats med ett justerat innehåll.

En viktig del för parterna har varit att utrustningslistan ska vara varumärkesneutral så att företag och lärling kan välja verktyg utifrån de förutsättningar som råder. Utrustningslistan uppdaterades senast 2012 och sedan dess har vissa produkter i listan utgått.

I samband med att en lärling får sin första anställning ska arbetsgivaren förse lärlingen med en komplett verktygsutrustning med innehåll enligt MYN:s anvisningar. Därefter tillhör verktygsutrustningen lärlingen som ansvarar för att komplettera utrustningen själv, precis på samma sätt som utlärda målare gör.

Hela verktygslistan finns på MYN:s webbplats. Verktygsutrustning för lärlingar | Målare (malare.nu)