Kontrollerad utbildning höjer yrkets status

Sammanlagt i Stobys alla avdelningar finns det ständigt mellan 25 och 40 lärlingar under utbildning. För att säkerställa att de alla har samma kunskaper när de tar sitt gesällbrev har företaget utvecklat Stobyskolan.

– Att alla har en grundläggande kunskapsnivå är en av de viktigaste faktorerna för att höja yrkets status, säger Patrik Ronkainen, ansvarig för verksamheten.

Allt började med att en målare på Stoby behövde andra sysslor efter en sjukdomsperiod och fick ansvar för företagets lärlingsverksamhet. Begreppet “Stobyskolan” myntades. Idag är Patrik Ronkainen projektledare för verksamheten och det är han som driver och vidareutvecklar den.

– Vi har ett koncept som vi utgår ifrån och det innebär bland annat att vi följer upp varje lärling för att säkerställa att de får den utbildning de behöver för att kunna ta sitt gesällbrev när de gjort sina timmar, förklarar han.

Tre till fyra gånger om året besöker han varje lokalavdelning för att följa upp hur lärlingarnas utbildningar fortlöper. Det mesta av utbildningen består av praktiska moment men i samband med träffarna håller Patrik även i en del teoretiska genomgångar.


Patrik Ronkainen.

Efterlyser enklare hantering

På Stoby i Växjö finns för närvarande sju lärlingar och ytterligare en är i färd med att göra sitt gesällprov. Under sina tolv år som platschef i Växjö har Fredrik Sager kommit att gilla före­tagets modell för lärlingsutbildningarna

– En av de stora fördelarna är att vi själva har koll på utbildningsplanen och kan se till att de har gått igenom alla moment som de ska, när de kommer så långt som till att göra sitt prov, konstaterar han.

Avdelningen har avtal med kommunala bostadsbolaget och bredden på uppdragen gör att det finns gott om tillfällen för såväl träning som examinering.

– Vi renoverar många lägenheter och har inga problem med att hitta lämpliga arbetsmoment, berättar han.

Han efterlyser dock enklare hantering och regelverk när det gäller såväl lärlingar som yrkesväxlare och valideringar. Med minskade krav kommer dock ökat ansvar menar han.'

– Med enkelheten följer också ett stort ansvar, så man behöver ställa krav på företagen att själva följa upp och se till att alla kriterier är uppfyllda.

Firar sina gesäller

Både Patrik och Fredrik ser gesäll­brevet som ett kvitto på att man har fullgjort sin yrkesutbildning och att man behärskar alla moment som ingår. De försöker alltid uppmärksamma examinationerna med blommor och ett presentkort och tror att en av nycklarna till att höja yrkets status ytterligare ligger i att förmedla känslan av stolthet över sin yrkesskicklighet.

Patrik tror också att branschen skulle behöva marknadsföra sig hårdare mot landets byggelever för att locka fler till yrket. Att införa krav på licens eller yrkesbevis för att få utföra måleri, är ytterligare en väg att gå tycker både han och Fredrik. Att ha möjlighet att lämna över ett dokument som visar att jobbet gjorts av en auktoriserad målare, skulle de se som ett lyft för yrket.

– Det är för lätt att utge sig för att vara målare idag, konstaterar Fredrik.

Fredrik Sager.


Fem tips för att få till en bra lärlingsutbildning

Ständig uppföljning med månatlig redo­visning från både lärling och företag. 

Teoriutbildning Målare med goda teoretiska kunskaper gör att fel­procenten minskar och frigör tid till projekt­ledaren.

Uppmärksamma ­lärlingarna under lärlingstiden. Om de känner sig viktiga så ökar drivkraften.

Se till att lärlingarna har duktiga hand­ledare. Det är bra att det finns en ­handledarutbildning.

Fira gesällbrevet under högtidliga former. Det blir också en drivkraft för lärlingarna att genomföra sitt yrkesbevis.


Text: Lo Bäcklinder
Intervjun är hämtad från tidningen Målarmästaren nr 4 - 2022