Måleriföretagen varslar om spegellockout som svar på Svenska Målareförbundets varsel

Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 17 maj klockan 06.00. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad.

- Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen - Svenska Målareförbundet har nu valt konflikt före fortsatta förhandlingar – därför varslar Måleriföretagen om spegellockout. Måleribranschen behöver konstruktiva förhandlingar och en framåtriktad dialog i en osäker ekonomisk tid om branschens fortsatta villkor. Nu fokuserar vi på att medlarna gör sitt jobb, men en spegellockout är en logisk åtgärd som det ser ut nu, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen. 

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av Svenska Målareförbundets eget varsel. 

Måleriföretagen är kritiska till de åtgärder som Målareförbundet har vidtagit då det inte ens synes ligga en tydlig stridsfråga till grund för uppsägningen av avtalet. Nu riktar Målareförbundet i stället sitt varsel mot Måleriföretagens yrkande. Stridsåtgärderna drabbar omkring 22 arbetsplatser samt fem företag i sin helhet om det realiseras. 

- Måleriföretagen har hela tiden haft en tydlig ambition att genomföra en konstruktiv och fredlig avtalsrörelse men vår bedömning är att Målareförbundet inte haft som ambition att träffa ett nytt avtal utan medling, utan väljer i stället att gå till konflikt. Detta kan vi bara beklaga, och konstaterar samtidigt att ett strejkvarsel slår hårt mot hela branschen om det träder i kraft, säger Camilla Hedström, Förhandlingschef på Måleriföretagen.