Medlare vill skjuta upp avtalsförhandlingarna!

Medlaren i förhandlingarna om ett nytt industriavtal ber nu parterna om att nuvarande avtal ska förlängas till den 31 oktober. Detta på grund av coronakrisen.

De opartiska ordföranden, Opo, som leder industrins avtalsförhandlingar vill ajournera de pågående förhandlingarna till första oktober med anledning av coronakrisen.

Medlarna vill ha svar från parterna efter lunch i morgon.