Målarna går upp i Byggnads

Idag tog fackförbundet Målarnas extra kongress det slutgiltiga beslutet att förbundet går upp i Byggnads.

Datum då Målarnas medlemmar går över till Byggnads är ännu inte satt men väntas ske under första halvåret 2024.