Kriget i Ukraina

Med hänsyn till det allvarliga läget bevakar och följer Måleriföretagen utvecklingen inom ramen för samarbetet i Svenskt Näringsliv i stort och för bygg- och installationssektorn i synnerhet.

Johan Sjöberg, försvars- och säkerhetspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, råder företag att skapa sig en bild av hur den egna sårbarheten ser ut.

Läs mer