Måleriföretagen verkar för hållbarhet och attraktivitet

Hela bygg och installationssektorn har en given framtid, men vi måste klara av att attrahera ungdomar att söka sig till branschen, inte minst måste vi attrahera fler kvinnor. Och ändå är vi den bransch i sektorn som har flest kvinnliga sökande till våra gymnasieutbildningar, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen i Sverige i en intervju i Svensk Byggtidning på issuu.com.

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för måleribranschen. Att lyfta måleri som ett attraktivt yrke och verka för ökad jämställdhet står högt på agendan. Liksom en rad hållbarhetssträvanden. 

Läs hela intervjun och artikeln med Pontus Sjöstrand på issuu.com.