Höstbudgeten viktig för framtida reformarbete!

Att återstarta Sverige kommer att kräva ett näringsliv som vågar investera och anställa och det måste vara utgångspunkten i det reformarbete som behöver ta sin början med budgetpropositionen. Det skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i Dagens Industri idag.

Jan-Olof Jacke skriver att det finns en kraft i det svenska samhället och i näringslivet som inte bara tar oss genom den akuta krisen, utan som också pekar mot framtiden. Samtidigt betonar han att det behövs en framgångsrik krispolitik som är både uthållig och flexibel.
Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige håller med och betonar även han vikten av en långsiktigt hållbar politik som gynnar näringslivet och företagandet, i synnerhet för mindre och medelstora företag.

- Privat näringsverksamhet är ryggraden i ekonomin och det vilar ett tungt ansvar på statsmakterna under regeringens ledning att också förstå och värdera vilka insatser som måste ske nu och inte senare, för att ta Sverige ur krisen, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Läs hela Jan-Olof Jackes debattartikel här.

Alternativt här på Svenskt Näringslivs webbplats.