Nytt avtal för måleribranschen klart – det nya avtalet ligger inom ramen för ”märket” med löneökningar på 7,4 procent under 24 månader

Måleriföretagen i Sverige har idag den 17 maj 2023 träffat ett nytt kollektivavtal med Svenska Målarförbundet.

Avtalet innebär löneökningar på totalt 7,4 procent under avtalsperioden som är 24 månader – 1 maj 2023 till den 30 april 2025 - och följer märket som är satt av industrins parter sedan tidigare. Överenskommelsen innebär att lönerna höjs det första avtalsåret med 4,1 procent och det andra avtalsåret med 3,3 procent.

Vidare har parterna enats om en partsgemensam arbetsgrupp i vilken parterna tillsammans ska arbeta med frågor kring yrkeskompetens och kompetensförsörjning i syfte att säkra branschens behov samt attraktions- och konkurrenskraft.

”Det viktiga är nu att strejken är över och att ett avtal är på plats i enlighet med märket på svensk arbetsmarknad – inte minst med hänsyn till hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i dagsläget - för landet, sektorn och för måleribranschen. Det råder en stor osäkerhet inför resten av 2023 och inför 2024 och därför är det av stor betydelse för våra medlemsföretag att veta förutsättningarna inför en osäker framtid. 

Man får inte glömma att det är ett historiskt högt märke som också ska bäras av våra medlemsföretag i en tid där det råder stor ekonomisk osäkerhet. Vi är dock nöjda med att ha ett avtal på plats och att strejken avbryts” säger Pontus Sjöstrand, VD på Måleriföretagen i Sverige.

”Trots medling och strejk har vi kunnat återuppta förhandlingarna i positiv anda och lyckats hitta en lösning som båda parter står bakom. Vi är glada att avtalet nu är på plats och att arbetsfreden därmed är säkrad", säger Camilla Hedström, Förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.

Måleriavtalet omfattar drygt 13 000 medarbetare bland våra medlemsföretag.