Ny utgåva av Referensytesystemet hos Svensk Byggtjänst

Måleriets branschstandard för målade ytor – Referensytesystemet - är ett resultatinriktat beskrivningssystem som används vid beskrivning och upphandling av målade och tapetserade ytor. Systemet, som funnits i många år, utgörs av en pärm med ett antal bildlikare som visar exempel på kvalitetsklasser i olika målningsbehandlingar och är ett hjälpmedel för att kunna visa hur den färdiga ytan och slutresultatet kommer att se ut. Med stöd av fotografierna i bildlikarna blir kommunikationen enklare mellan parterna i ett målningsuppdrag.

Under hösten 2022 har Måleriföretagen arbetat fram en ny utgåva som nu finns att köpa hos Svensk Byggtjänst. Utgåva 2022 har fått en förbättrad struktur och bättre användarbeskrivning, med tydliga tillämpningsexempel.

Måleriföretagens medlemmar har rabatt hos Svensk Byggtjänst vid köp av Referensytesystemet och AMA-Hus. Se rabattavtalen för mer information.