Konjunkturrapport juni 2023 – Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige har ordet

Navet Analytics har tagit fram en analysmodell till Måleriföretagen för att beräkna relevanta marknadsförändringar på målerimarknaden. Modellen visar dels historiska utfall, dels bedömd utveckling baserat på prognoser. Materialet fungerar som ett verktyg i Måleriföretagens löpande konjunkturbevakning. Nu har konjunkturrapporten för juni 2023 tagits fram. Pontus Sjöstrand kommenterar sifforna.

Den ekonomiska situationen i Sverige utmanas av snabbt stigande räntor och ökade kostnader, vilket pressar den privata konsumtionen. De svenska hushållen är jämförelsevis högt belånade och har dessutom i stor utsträckning rörliga räntor. Därmed slår varje räntehöjning snabbt. Delar av den kommersiella fastighetssektor är också högt belånad, vilket skapar växande osäkerhet för fastighetsvärden och investeringar i närtid. 

Pontus Sjöstrand kommenterar konjunkturrapporten för juni 2023:

”Med ett högt kostnadsläge, restriktiva banker och höga räntenivåer blir investeringsklimatet bistert för såväl hushåll som näringsliv och offentligt sektor. I år väntas BNP krympa med närmare 1 procent följt av en lika stor tillväxt 2024. Således handlar det om en nolltillväxt i ekonomin de kommande två åren. Utfallet för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar under första kvartalet låg i linje med Navet Analytics prognos, som signalerar en minskning av investeringarna med knappt 25 procent i år följt av en nolltillväxt 2024. Nedgången på byggmarknaden i år väntas bli bred, men främst är det nybyggnadsinvesteringarna som drabbas och i första hand bostadssektorn. 

Målerimarknaden påverkas med en viss fördröjning men med något mindre dramatik. Efter att beräknas ha vuxit med ett par procent 2022, väntas nu två år av fallande volymer", säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen.

Läs rapporten i sin helhet här