Ny reformagenda: Framtidens yrkesutbildning – ge branscherna makten

Sju av tio företag har svårt att hitta den kompetens de behöver och vart femte försök att rekrytera misslyckas. Ska vi klara klimatomställningen, välfärden, digitaliseringen, den internationella konkurrensen och andra stora utmaningar behöver näringslivets kompetensförsörjning fungera.

Foto: Johan Lygrell

Betydelsen av yrkesutbildningar för det svenska näringslivet och arbetslivet är stor. Idag har branscherna väldigt liten inverkan på yrkesutbildningarnas innehåll, vilket gör att dessa inte matchar företagens behov. För att möta kompetensbehovet måste 40 procent av en årskull ta examen från ett yrkesprogram. Idag är det endast 30 procent som påbörjar en yrkesutbildning och av dem är det 20 procent som aldrig tar examen.

- Vi behöver attraktiva utbildningar som ser till att fler elever rustas bättre för framtiden. Det finns därför stora behov av att reformera både gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige, menar Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

En ny och bättre modell

En av nycklarna för att möta kompetensförsörjningens utmaning är ett fungerande utbildningssystem som ger branscherna mer inflytande över utbildningen. Det konstaterar Svenskt Näringsliv genom reformagendan Framtidens yrkesutbildning – ge branscherna makten. Reformagendan består av 26 reformer för att skapa en bättre gymnasial yrkesutbildning. Svenskt Näringsliv gör bedömningen att dagens modell inte har kapacitet att lösa de identifierade problemen och föreslår därför en ny och bättre modell för yrkesutbildning, branschmodellen, som ska utgå från arbetsmarknadens efterfrågan och skapa vägar till yrkeslivet.

Branschmodellen består av fem reformområden:

  • Branscherna ska ha makt och inflytande över yrkesutbildningen
  • Utbudet ska matcha arbetsmarknadens efterfrågan
  • Fler ska vilja gå en yrkesutbildning
  • Fler ska kunna gå en yrkesutbildning
  • Fler ska ta examen

Framtidens yrkesutbildning - Ge branscherna makten

Svenskt Näringslivs reformagenda för gymnasial yrkesutbildning.