Nytt huvudavtal på svensk arbetsmarknad

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tecknade den 22 juni 2022 huvudavtal rörande anställningsskydd och omställning. Huvudavtalen måste antas av medlemsorganisationerna på respektive sidor för att bli gällande mellan dem.

Måleriföretagen har idag, den 29 juni 2022, tillsammans med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Glasbranschföreningen och Plåt & Ventföretagen, antagit huvudavtalet för PTK med tjänstemannaförbunden Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

- Vi är glada att våra motparter på tjänstemannasidan valt att anta det nya avtalet. Vi hoppas också att övriga motparter i sektorn väljer att göra detsamma, säger Camilla Hedström, förhandlingschef på Måleriföretagen.

De nya bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS) kommer inte att börja tillämpas förrän den 1 oktober i år. Här kan du läsa mer om förändringarna: Förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS