Stort intresse för gemensam yrkeslärarkonferens

Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, och Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, samarrangerar sedan några år tillbaka en konferens för yrkeslärare inom gymnasieskolan.

Syftet är att samla yrkeslärare på Bygg- och anläggningsprogrammet och informera om aktuella ämnen och respektive bransch, men också erbjuda ett tillfälle för erfarenhetsutbyte. MYN och BYN hoppas därigenom att kunna inspirera lärare att fortsätta att utveckla programmet tillsammans med branscherna. Över 180 lärare är anmälda till tvådagarskonferensen, som denna gång genomförs på Aronsborg i Bålsta. 

Programmet är välfyllt och denna gång blir det särskilt viktigt att ge information om konjunkturläget och hur det påverkar byggsektorn och utbildningarna. 

Konferensen är oerhört viktig för båda nämnderna och branscherna som står bakom dem. Det är ett bra tillfälle att återknyta kontakten med yrkeslärarna som har en så viktig roll för sektorns kompetensförsörjning. Med tanke på läget i sektorn är det viktigt att vi talar om de utmaningar som vi står inför och vilka prognoser vi har för den närmsta framtiden. Det är också viktigt att vi förbereder oss på att marknaden en dag vänder och att de elever som yrkeslärarna utbildar idag då blir oerhört viktiga, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

På programmet står också frågor som digitalisering i byggsektorn, hållbarhet i yrkesutbildning samt Skolverkets arbete med nya ämnesplaner. På plats finns också utställare från olika läromedelsföretag.

Programmet är upplagt som ett smörgåsbord av miniföreläsningar som lärarna kan ta del av. Det har varit ett uppskattat upplägg vid tidigare konferenser, berättar Jonas. Under pauserna kan lärarna besöka utställarna och botanisera i de olika läromedel som finns framtaget för programmet. Det kommer förstås också att finnas möjlighet för oss från MYN att tala med de lärare som utbildar målare och informera om vad som händer i vår bransch