Företagens besked: Ett höjt ROT-avdrag skapar fler jobb

I en ny undersökning som arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag uppger hela 8 av 10 företag att ett återställt rotavdrag till 50 procent av arbetskostnaden skulle ha stor betydelse för företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen.

Att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb är något som även denna undersökning styrker. Undersökningen visar att hälften av företagen har fått frågor i år om huruvida de kan utföra arbetet utan kvitto och det är 4 av 10 företag som uppger att det är en markant ökning från samma period förra året.

- Svartarbetet snedvrider konkurrensen på arbetsmarknaden. Seriösa företag riskerar att slås ut av oseriösa aktörer. Detta har samhället inte råd med – det är våra seriösa företag som skapar jobb, tillväxt och bidrar med skattemedel, pengar som går till vår välfärd. Tidigare erfarenheter visar att ROT-avdraget är ett mycket effektivt verktyg när det gäller att få fart på företagens orderingång och skapa nya jobb under tuffa tider, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

Resultatet i korthet

  • 8 av 10 företag anser att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för möjligheten att skapa fler arbetstillfällen i företaget
  • Sedan årsskiftet har 5 av 10 företag fått frågor om att utföra hantverkstjänster utan kvitto
  • 4 av 10 företag uppger att de har fått fler förfrågningar om att utföra arbete utan kvitto i år jämfört med samma period förra året
  • 9 av 10 företag tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation
  • 9 av 10 företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen
  • 9 av 10 företag tror att ett utvidgat rotavdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför rotarbeten

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i mitten av september bland medlemsföretag i bygg- och installationssektorn inom Svenskt Näringsliv.

I bygg- och installationssektorn ingår Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen.