Uppdatering gällande Avtal 2023

Avtalen mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet löpte ut den 30 april 2023 men fortsätter att gälla fram till dess att parterna tecknat ett nytt avtal alternativt till dess det gamla avtalet sägs upp. Om och när förhandlingarna återupptas är oklart men vi håller dig uppdaterad på hemsidan.