Kommentar: Måleribranschen en viktig kugge för att bryta lågkonjunkturen

Vi har nu i april uppdaterade nyckeltal för nybyggnad/ombyggnad för bostäder och lokaler samt gör-det-själv-marknaden . Till skillnad från januari-siffrorna sträcker sig prognosen över 2026. 2024 är enligt prognosen fortsatt svagt. Bostadsbyggandet och ombyggnationerna förväntas fortsätta minska under 2024 medan gör-det-själv-segmentet planar ut. 2025-2026 är prognosen att det ökar på bred front för alla segmenten.

Det senaste tiden har flera viktiga indikatorer visat att vi är på rätt väg i ekonomin, men lågkonjunkturen håller i sig. Inte minst gör den sig påmind i vår sektor. En ofta avgörande faktor för att komma ut lågkonjunkturer är att byggsektorn är stark. Eftersom det inte byggs i samma utsträckning som för ett par år sedan fortsätter de tuffa tiderna för måleriföretagen och lågkonjunkturen biter sig fast.

Det känns lite som att ekonomin står och stampar. Framåt sommaren har förhoppningsvis det tillfälligt höjda ROT-taket i kombination med sänkt ränta gjort att fler vågar satsa på sina renoveringar. Det är bra och kan ge en viktig push för en del av våra medlemsföretag som jobbar mot privatkunder. Tyvärr är det inte tillräckligt.

Vi tycker att det är bra att ROT-avdraget höjts, om än tillfälligt, men om vår sektor ska kunna vara draglok i den ekonomiska återhämtningen så räcker det inte med några månader av höjt ROT-avdrag. Höjningen skulle behöva permanentas så att den är på plats när räntorna verkligen kommit ned. En bra takt i räntesänkningarna kan göra att återhämtningen får högre fart under 2024 än vad vi har prognostiserat. Detta förutsätter att räntan verkligen kommer ner och bidrar till ökade investeringar både i den privata och den offentliga sektorn. De indikationerna har inte kommit från Riksbanken.

Den 15 april släpps vårbudgeten och Riksbanken har aviserat att en räntesänkning kan komma i maj. Svenskt Näringsliv har tydligt pekat på att det är redan nu är dags för sänkta räntor och en mer expansiv investeringspolitik.

I det kan jag bara hålla med. Privatpersoner och företag som återupptar bygg- och renoveringsprojekt när räntorna svalnar, i kombination med en politik som investerar i samhällsviktiga projekt är de viktigaste ingredienserna för att vi inte ska fastna i lågkonjunkturen. Regeringen och Riksbanken kan skapa förutsättningar för en vändning i ekonomin. Om de förutsättningarna ges kan vår sektor vara det lok som ekonomin behöver nu och i det maskineriet är måleriföretagen en viktig kugge.

Nästa prognos för alla regioner kommer i juni.