Regeringen måste göra gemensam sak med Danmark och stoppa minimilönedirektivet

Arbetsmarknadens EU-Råd kommenterar idag Danmarks beslut att föra ogiltighetstalan angående direktivet om minimilöner i en debattartikel på Altingets hemsida. Med utgångspunkt att det är viktigt att Sverige intervenerar och gör gemensam sak med Danmark för att stoppa direktivet.

Läs debattartikeln här.