Måleriföretagens nätverk för hållbarhetsfrågor växer

Måleriföretagen driver sedan ett år tillbaka ett nätverk där hållbarhet får särskilt utrymme. Nätverket består av representanter från våra medlemsföretag som har särskilt ansvar för hållbarhetsfrågorna i sina företag samt Jonas Lindberg, som ansvarar för hållbarhetsfrågor hos Måleriföretagen.

- Nätverket är ett led i att i organisationen på ett strukturerat sätt ska kunna identifiera frågor som våra medlemmar ser som utmaningar för att komma vidare i sitt hållbarhetsarbete. Där hoppas Måleriföretagen kunna vara en bra samarbetspartner för att bidra till att lösa de knutar som finns. Det är också ett bra forum för att diskutera hur branschen som helhet ska kunna bidra till hållbar utveckling och ställa om till att bli klimatneutral, säger Jonas.

Central i nätverkets arbete är den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram för Bygg- och anläggningssektorn, men även dialogen med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv och leverantörsledet är viktig. 

- Flera andra branscher i sektorn har idag undertecknat färdplanen och det är Måleriföretagens ambition att också göra det. Måleribranschen ska vara en naturlig del i den gröna omställningen i sektorn och i detta arbete är dialogen med medlemmarna och deras leverantörer oerhört viktig, säger Jonas. 

Nätverket har digitala träffar några gånger per termin och växer nu med fler representanter. Om du själv eller en kollega idag arbetar med att göra ert företags verksamhet mer hållbar skulle vara intresserade av att vara med i nätverket är du välkommen att höra av dig till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se