Målarna varslar om strejk - 22 arbetsplatser på medlemsföretag hos Måleriföretagen är drabbade

Den 3 maj kl. 11.15 mottog Måleriföretagen en uppsägning av kollektivavtalet tillsammans med ett varsel om strejk.

Måleriföretagen lämnade den 30 april, kl. 23.30, två alternativa slutbud till Svenska Målareförbundet som förbundet avvisade i sin helhet.

Förhandlingarna har i delar varit konstruktiva och Måleriföretagen har haft en tydlig ambition att träffa ett avtal för att fortsättningsvis skapa arbetsfred med villkor som ger våra medlemsföretag konkurrenskraft och långsiktighet för deras medarbetare.

Vi har kontakt med Medlingsinstitutet och inväntar processen med att utse medlare och kommer att bidra i alla delar för att det fortsättningsvis blir en konstruktiv process.

Läs mer här.