Nytt utökat samarbete mellan MYN och BYN

Under en längre tid har Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, och Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, på uppdrag av sina respektive parter, undersökt möjligheter till utökat samarbete. Arbetet visar att nämnderna delar utmaningar och verksamheterna är väldigt lika varandra. Parterna bakom respektive nämnd anser därför att det finns stora effektiviseringsvinster vid ett utökat samarbete nämnderna emellan.

MYN och BYN har därför bestämt att börja samarbeta kring ett antal centrala och angelägna frågor, exempelvis bättre samordning inom Skolverkets nationella programråd, rekrytering av elever till gymnasieskolan, kommunikation med lärare och skolledare och tävlingsverksamheten.

Planen är att driva gemensamma projekt på central nivå inom dessa nämnda områden och att respektive bransch tillsätter de resurser som nämnderna kommer överens om. Samarbetet inleds våren 2022.