Ny AMA-Hus på gång

Svensk Byggtjänst arbetar just nu med att ta fram AMA-Hus 2024. Måleriföretagen deltar i arbetet med en expert i den centrala arbetsgruppen, en representant i den centrala referensgruppen och med en intern referensgrupp bestående av medlemmar från några av Måleriföretagens regioner. Under hösten 2022 har Måleriföretagens representanter haft ett antal möten där kommande version av AMA-Hus diskuterats.

Fredrik Hagström, som driver Hållbart Måleri i Uppsala och MPA Måleri, är Måleriföretagens expert i den centrala arbetsgruppen.  

- Arbetet har gått bra, tycker jag. Det är ett viktigt arbete där vi dels ser över våra egna delar, dels fokuserar på att följa upp de ändringar som andra branscher vill införa. Det har varit ett bra stöd för mig att kunna bolla tankar med den referensgrupp som finns och vi är överens om vilka frågor som vi ska fokusera på, säger Fredrik Hagström.

Arbetet denna gång har kretsat mycket kring max tillåten höjd på gipsskivor, placering av skarvar och toleranser för ytjämnhet på betongelement.

- Det är dessa delar som vi anser påverkar måleriet mest i denna omgång av arbetet med AMA och vi vill att regelverket fungerar för Måleriföretagens medlemmar. Vi har sammanställt våra synpunkter och de är nu inlämnade till Svensk Byggtjänst som sammanställer materialet från alla experter, säger Fredrik.

Svensk Byggtjänst planerar en första remiss av AMA-Hus 2024 i maj.