Måleriföretagen och SVEFF i gemensam artikel: Ett långsiktigt och konsekvent arbete för en hållbar måleribransch

Hållbarhetsarbetet är ett nödvändigt arbete där alla våra medlemsföretag, bransch- och sektorskollegor och övriga intressenter är viktiga samarbetspartners. Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) är ett exempel på en sådan samarbetspartner.

- Därför skriver jag, Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen tillsammans med Olof Holmer, vd på SVEFF, om vårt långsiktiga hållbarhetsarbete där vi lyfter fram ett antal viktiga aspekter som vi vill informera om i en bredare krets.

Kunskapen om måleribranschens hållbarhetsarbete och vår position med ett helt övervägande underhållsarbete som våra medlemsföretag bedriver gör oss relevanta i den pågående gröna omställning som pågår i näringslivet.  

Läs gärna vår debattartikel i UNT och ta del av information om vårt - och hela måleribranschens - hållbarhetsarbete.

Pontus Sjöstrand, VD Måleriföretagen

Pontus Sjöstrand och Olof Holmer