Svenskt Näringsliv föreslår 200 miljarder i räddningspaket för företag och jobb!

Spridningen av coronaviruset har lett till en mycket allvarlig situation för Sveriges företag och jobb. Nu föreslår Svenskt Näringsliv ett brett räddningspaket för motsvarande 200 miljarder kronor.

- Både Sverige och resten av Europa står just nu stilla. För att rädda inte minst små och medelstora företag och jobb behöver vi omgående kraftfulla insatser. Med det åtgärdspaket som Svenskt Näringsliv föreslår skulle fler företag få stöd i sin kamp för att överleva den här krisen, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Svenskt Näringslivs förslag i korthet:

Stärkt system för korttidspermittering

Möjligheten att använda systemet med korttidspermittering bör förstärkas. Det ska vara möjligt att minska sysselsättningen ner till noll procent. Företagens andel av den totala lönekostnaden bör minska i samma grad som minskningen av arbetstiden.

Räddningsersättning vid omsättningsfall

Företag som fått minskad omsättning med minst 40 procent ska få ersättning för vissa fasta utgifter, exempelvis hyra. Ersättningen kan uppgå till 25-80 procent av kostnaderna men högst 90 miljoner kronor per verksamhet under perioden mars, april och maj. 

Tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag

För att motverka de ekonomiska effekterna av krisen slopas arbetsgivaravgiften upp till ett tak på tre miljoner kronor under tre månader. Det kommer att ge många små och medelstora företag en betydande kostnadslättnad.

Likviditet ut till företagen - sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier

Många företag har drabbats av likviditetsproblem. Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar är en bra åtgärd men regeringen måste korrigera räntenivån till högst 1,25 procent. Därtill föreslås en statlig bankgaranti som innebär att bankerna kan låna ut pengar till fler företag men dela risken med staten. De 500 miljarder kronor som Riksbanken meddelat att den kommer att låna ut via bankerna riskerar annars att inte komma till användning.

Ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen

Den omständigheten att familjeföretag enligt lagens utformning inte kan omfattas av korttidsarbete medför att de därmed inte kan få del av de kostnadslättnader som andra företag genom korttidsarbetessystemet kan få. En sådan särbehandling är varken tillfredsställande eller påkallad. Åtgärder bör vidtas så att dessa företag kan få del av motsvarande likviditetsförbättringar.

Säkra varurörligheten inom EU

Regeringen måste agera för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på EU:s inre marknad. De exportrestriktioner av medicinsk utrustning som har införts av exempelvis Frankrike och Tyskland är inte acceptabla.

Från Svenskt Näringsliv, läs mer här.

Läs hela Svenskt Näringslivs förslag på åtgärder här.