Ny satsning för att locka fler till måleribranschen

Kompetensförsörjningen är avgörande för måleribranschens och hela Sveriges tillväxt och välstånd. Samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög brottas måleriföretag med att rekrytera kvalificerad personal. Hur kan Måleriföretagen hjälpa till att vända trenden?

ennyframtid.se

Måleribranschen är en framtidsbransch och vi behöver locka både ungdomar och yrkesväxlare. Sverige kommer att behöva närmare 300 000 yrkesutbildade till 2035 och däribland en stor mängd målare. Därför gör Måleriföretagen en extraordinär och långsiktig satsning för att öka kännedomen om branschen och för att locka fler sökande till måleriutbildningar.

- Genom denna satsning vill vi berätta om måleriyrket och vilka möjligheter som finns. Kompetensförsörjningsfrågan är helt central för att vi på lång sikt ska växa, utvecklas och fortsatt vara en framtidsbransch, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen.

Måleriföretagen vill med denna mediala och kommunikativa insats förmedla ett nytt sätt att se på måleriyrket, jobb och karriär. Kampanjen som drar i gång under våren 2022 kommer att innehålla argument och information som talar direkt till de olika målgrupperna.

- Vi vill visa hur målgrupperna kan måla en ny bild av sin framtid. Vi har mycket att berätta, visa och förmedla om måleribranschen. Vi vill förändra synen på målaryrket och därmed också öka attraktionskraften, avslutar Pontus Sjöstrand.