Cementa får fortsatt tillstånd av regeringen – positivt men ingen långsiktig lösning

Det är positivt att regeringen avvärjer en byggkris tillfälligt i Cementa-ärendet men på lång sikt måste Sverige ha tillståndsprocesser och förutsättningar för bygg- och anläggningssektorn, industrin och övrigt näringsliv som eliminerar sårbarhet, risker och skapar förutsägbarhet för att vi gemensamt ska kunna fortsätta ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete i klimatomställningen med investeringar som skapar arbetstillfällen, vilket också är prioriterat hos måleribranschen, säger Pontus Sjöstrand, VD för Måleriföretagen.